O nas

Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (RTOZ) zostało zarejestrowane 18.10.2002 roku – posiadamy osobowość prawną działając na podstawie statutu wpisanego do KRS pod nr. 0000135800.

Celem Towarzystwa jest:

  • ochrona zwierząt niezależnie od ich gatunku
  • kształtowanie opinii publicznej na rzecz właściwego, humanitarnego odnoszenia się do zwierząt i zapewnienia im bytu oraz opieki
  • propagowanie idei ochrony zwierząt i szeroko pojętego środowiska naturalnego

RTOZ nie prowadzi działalności gospodarczej – żaden z członków zarządu nie pobiera gratyfikacji za wykonywaną pracę.

Miłośników zwierząt oraz sympatyków naszego Towarzystwa prosimy o  pomoc w przekonaniu niezdecydowanych do przekazania nam 1% podatku.
W deklaracji podatkowej za rok 2014 należy wpisać:
KRS 0000135800
Prosimy także o pomoc w postaci darowizny na konto naszego Towarzystwa:
Bank Spółdzielczy – Radomsko
70 8980 0009 2007 0049 7969 0001

Dodaj komentarz