1%

RTOZ od 05.08.2004r posiada status organizacji pożytku publicznego – KRS 0000135800
Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% z należnego podatku za 2014 rok na rzecz RTOZ. Zebrane w ten sposób środki są przeznaczane tylko i wyłącznie na pomoc bezdomnym zwierzętom – sterylizację, leczenie oraz zakup karmy.

W roku podatkowym 2013 na nasze konto z tytułu 1% podatku wpłynęło:

15.651 PLN

Dziękujemy!

Miłośników zwierząt oraz sympatyków naszego towarzystwa prosimy o pomoc w przekonaniu niezdecydowanych do przekazania nam 1% podatku.
Prosimy także o pomoc w postaci darowizny na konto RTOZ:

Bank Spółdzielczy – Radomsko
70 8980 0009 2007 0049 7969 0001

Zarząd RTOZ z góry dziękuje wszystkim tym ludziom dobrego serca, którzy zechcą w ten sposób wesprzeć naszą działalność.